KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak ERPA AYAKKABI YAN SANAYİ ve TEKSTİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere; www.mupashoes.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan ERPA AYAKKABI YAN SANAYİ ve TEKSTİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan (“Politika”) ulaşabilirsiniz.

 

Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen amaçlarla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

 

 • Müşteri iletişim bilgilerinin güncellenmesi,
 • Söz konusu olması halinde üyelik oluşturma, ilgili doğrulamaların/aktivasyonun yapılması ve üyelik hesabının yönetimi,
 • Satış kayıtlarının açılması ve faturalandırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • İade, inceleme, değişim, cayma ve/veya sair işlemlere ilişkin başvurunuzun alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması,
 • Şirketimizin ürün ve hizmetlerini satın almanız dolayısıyla satış sözleşmesinin kurulması veya ifası,
 • Kendinize ve/veya çocuğunuza ilişkin beden/numara/ölçü bilgilerinizi sağlamayı tercih etmeniz halinde daha uygun ürün araması dahil olmak üzere ek kolaylıkların ve imkanların sağlanması,
 • Satış sonrası destek hizmetlerinin sağlanması,
 • Ürün ve satıcılara ilişkin değerlendirmelerinizin alınması ve internet sitemizde anonim olarak yayımlanması,
 • Cüzdan özelliğinden faydalanmak istemeniz halinde cüzdanınızın oluşturulması, doğrulama süreçlerinin gerçekleştirilmesi, cüzdanın işletilmesi, ödeme süreçlerinde kullanımının sağlanması, iade ve kapatma gibi cüzdan işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
 • Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,
 • İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi,
 • Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi,
 • Finansal işlemlerin takibi,
 • Ürün ve hizmetlerimizin satış ve pazarlama faaliyetleri dahil olmak üzere Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini,
 • Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Denetim ve etik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Müşteri memnuniyeti süreçlerinin yürütülmesi
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Çekiliş, kampanya, yarışma, promosyon veya reklam aktivitelerinin gerçekleştirilmesi,
 • İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması,
 • Talep ve şikayetlerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması,
 • Açık rızanızı vermeniz halinde kimlik verinizin (ve sağlamanız halinde fotoğrafınızın) ürün ve satıcılara ilişkin değerlendirmelerinizin internet sitemizde isminizle birlikte yayımlanması amacıyla işlenmesi,
 • Açık rızanızı vermeniz halinde kimlik, iletişim, müşteri işlem ve pazarlama verilerinizin profilleme ve analiz faaliyetleri dahil doğrudan pazarlama, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi ve tanıtılması amacıyla işlenmesi,
 • Açık rızanızı vermeniz halinde kimlik ve iletişim verilerinizin tercih ettiğiniz iletişim bilgilerinize reklam, promosyon, vb. ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla işlenmesi.

 

MUPA SHOES Programı Kapsamında Veri İşleme Amaçları ile Hukuki Sebepleri

MUPA SHOES programına üye olmanız halinde isim-soy isim, doğum tarihi şeklindeki kimlik bilgileri, iletişim, müşteri işlem ve pazarlama verileriniz:

 

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak; MUPA SHOES üyeliğinizin oluşturulması ve işletilmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak; kazandığınız puanların/menfaatlerin hesaplanması, kazandığınız puanlara/menfaatlere dair size bilgi verilmesi, kullanım süresi dolacak puanların/menfaatlerin hatırlatılması süreçleri işletilerek size menfaatlerin sağlanması için gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak; MUPA SHOES programına bağlılık oluşturma ve geliştirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak; MUPA SHOES programı kapsamında indirim, kampanya, promosyon ve benzeri faydalardan faydalandırılmanızın sağlanması,
 • Açık rızanızı vermeniz halinde açık rızanıza dayalı olarak veri zenginleştirme, veri analitiği, tüketici davranışı kriterleri doğrultusunda analiz ve değerlendirme çalışmaları, profilleme, segmentasyon faaliyetlerinin yürütülmesi, çapraz satış faaliyetlerinin ve sair satış stratejilerinin gerçekleştirilmesi, MUPA SHOES programı kapsamındaki menfaatlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin gerçekleştirilmesi,
 • Açık rızanızı vermeniz halinde açık rızanıza dayalı olarak MUPA SHOES kapsamında genel veya size özel indirim, kampanya, promosyon ve benzeri faydalar konusunda bilgilendirilmesi amacıyla işlenecektir.

 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Yukarıda yer alan Amaçlar’ın yerine getirilmesi doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz; yurt içinde ve yurt dışında bulunan iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

Ürün ve satıcılara ilişkin değerlendirmelerinizin alınması ve internet sitemizde anonim olarak yayımlanması kapsamında değerlendirmeniz ilgili ürünü satın almış olduğunuz satıcı ile paylaşılacaktır.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen Amaçlar’ın yerine getirilmesi kapsamında fiziki ortamda mağazalarımız, kiosklar; elektronik ortamında internet sitemiz ve mobil ortamda uygulamalarımız, çağrı merkezimiz, e-posta, kurumsal iletişim faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen görüşmeler ve formlar kanallarıyla toplanmaktadır. Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebepler ile Şirketimiz tarafından Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 

 • Müşteri iletişim bilgilerinin güncellenmesi,
 • Satış kayıtlarının açılması ve faturalandırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Söz konusu olması halinde üyelik oluşturma, ilgili doğrulamaların/aktivasyonun yapılması ve üyelik hesabının yönetimi,
 • İade, inceleme, değişim, cayma ve/veya sair işlemlere ilişkin başvurunuzun alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması,
 • MUPA SHOES programından faydalanmak istemeniz halinde MUPA SHOES hesabınızın oluşturulması, doğrulama süreçlerinin gerçekleştirilmesi, MUPA SHOES hesabınızın işletilmesi, ödeme süreçlerinde kullanımının sağlanması, iade ve kapatma gibi MUPA SHOES işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Şirketimizin ürün ve hizmetlerini satın almanız dolayısıyla satış sözleşmesinin kurulması veya ifası,
 • Satış sonrası destek hizmetlerinin sağlanması.

 

Kanunlarca açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 

 • Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
 • İnceleme, cayma ve/veya sair işlemlere ilişkiniz başvurunuzun alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması,
 • Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,
 • İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi.

 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 

 • Ürün ve satıcılara ilişkin değerlendirmelerinizin alınması ve internet sitemizde anonim olarak yayımlanması,
 • Kendinize ve/veya çocuğunuza ilişkin beden/numara/ölçü bilgilerinizi sağlamayı tercih etmeniz halinde daha uygun ürün araması dahil olmak üzere ek kolaylıkların ve imkanların sağlanması,
 • Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi,
 • Finansal işlemlerin takibi,
 • Ürün ve hizmetlerimizin satış ve pazarlama faaliyetleri dahil olmak üzere Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini,
 • Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Denetim ve etik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Müşteri memnuniyeti süreçlerinin yürütülmesi,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Çekiliş, kampanya, yarışma, promosyon veya reklam aktivitelerinin gerçekleştirilmesi,
 • İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması.

 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 

 • Talep ve şikayetlerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması,
 • İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması.

 

Açık rızanızın varlığı halinde ise,

 

 • Kimlik verinizin (ve sağlamanız halinde fotoğrafınızın) ürün ve satıcılara ilişkin değerlendirmelerinizin internet sitemizde isminizle birlikte yayımlanması amacıyla işlenmesi,
 • Kimlik, iletişim, müşteri işlem ve pazarlama verilerinizin profilleme ve analiz faaliyetleri dahil doğrudan pazarlama, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi ve tanıtılması amacıyla işlenmesi,
 • Kimlik ve iletişim verilerinizin tercih ettiğiniz iletişim bilgilerinize reklam, promosyon, vb. ticari elektronik ileti gönderilmesi.

 

İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, www.mupashoes.com adresinden ulaşabileceğiniz ERPA AYAKKABI YAN SANAYİ ve TEKSTİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletmeniz durumunda talebiniz, Şirketimiz tarafından talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

MUPA SHOES Markası ve www.mupashoes.com wep sitesi ERPA AYAKKABI YAN SANAYİ ve TEKSTİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ AİTTİR.

 

 

ERPA AYAKKABI YAN SANAYİ VE TEKSTİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Fatura Adress: Sanayi Mahallesi Saadet Sokak Necait Bey iş hanı Kat:1 No:18 Güngören/ İstanbul 

Depo Adress: Sanayi Mahallesi Sancak Sokak Sancak İş Hanı Kat:4 No:32-34 Güngören/ İstanbul

Telefonu: (530) 353 23 17

Vergi Dairesi ve No: GÜNGÖREN VD.3680272953

Mersis No   :   0 3680272953 00016

 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR