MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
Madde 1- Taraflar
1.1. Satıcı
Adı : Erpa Ayakkabı Yan Sanayi ve Tekstil Ticaret Ltd. Şti.
Adresi: Sanayi Mahallesi Saadet Sokak Necati Bey İş Hanı No:18
Güngören/ İstanbul
Email: [email protected]
1.2. Alıcı
Adı – soyadı/TC.No
Adresi
Telefon
E-mail
 
 
Madde 2- Konu
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet
sitesinden www.mupashoes.com elektronik ortamda siparişini yaptığı
aşağıda nitelikleri ve satış ücreti belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili
olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli
Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve
yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
Alıcı, satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri,
satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dâhil olmak üzere satış fiyatı,
ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili
tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl
kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs.
konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde satıcı
tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini
ve sonrasında mal sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul
ve beyan eder.
www.mupashoes.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve alıcı
tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura is bu sözleşmenin
ayrılmaz parçalarıdır.
 
 
Madde 3- Sözleşme Konusu Ürün/Ödeme/Teslimat Bilgileri
Elektronik ortamda alınan ürün/ürünlerin cinsi ve türü, miktarı,
marka/modeli, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat
adresi, fatura bilgileri, kargo ücreti aşağıda belirtildiği gibidir. Fatura
edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi aynı olmak zorundadır. Aşağıda
yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Bu bilgilerin doğru olmadığı
veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla

karşılamayı alıcı kabul eder ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her
türlü sorumluluğu alıcı kabul eder.
SATICI gerekli gördüğü durumlarda, ALICI’nın vermiş olduğu bilgiler
gerçekle örtüşmediğinde, siparişi durdurma hakkını saklı tutar. SATICI
siparişte sorun tespit ettiği durumlarda ALICI’nın vermiş olduğu telefon,
e-posta ve posta adreslerinden ALICI’ya ulaşamadığı takdirde siparişin
yürürlüğe koyulmasını 15 (onbeş) gün süreyle dondurur. ALICI’nın bu
süre zarfında SATICI ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir.
Bu süre içerisinde ALICI’dan herhangi bir cevap alınamazsa SATICI, her
iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal eder.
 
Alınan Ürün /Ürünler
Adı , kodu :  … adet
Toplam Satış Bedeli : …. -TL
Ödeme Şekli : Kredi Kartı/Banka Havalesi (EFT)
Teslim Edilecek Kişi :
Telefon numarası :
Teslim Edilecek Adres :
Fatura Edilecek Kişi/Kurum :
Fatura Adresi :
Vergi Dairesi :
Vergi Sicil Numarası :
Kargo Ücreti : … -TL
 
 
Madde 4- Sözleşme Tarihi ve Mücbir Nedenler
Sözleşme tarihi, alıcı tarafından siparişin verildiği tarih olan ../../….
tarihidir.
Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen,
tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin
ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını
kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında
yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal
afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma
veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.)
olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer
tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir.
Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine
getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır.
İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz ) gün süreyle devam ederse,
taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.
 
Madde 5- Satıcının Hak ve Yükümlülükleri

5.1. Satıcı, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve
Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca sözleşmede
kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine
getirmeyi kabul ve taahhüt eder.
5.2. 18 (on sekiz) yaşından küçük kişiler www.mupashoes.com alan adı /
internet sitesinden alışveriş yapamaz. Satıcı, alıcının sözleşmede
belirttiği yaşının doğru olduğunu esas alacaktır. Ancak alıcının yaşını
yanlış yazmasından dolayı satıcıya hiçbir şekilde sorumluluk
yüklenemeyecektir.
5.2. Sistem hatalarından meydana gelen fiyat
yanlışlıklarından www.mupashoes.com sorumlu değildir. Buna istinaden
satıcı, internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla
internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek
tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı
olarak alıcı satıcıdan hak iddiasında bulunamaz.
5.3. www.mupashoes.com’dan kredi kartı (Visa, MasterCard , vs. ) ya da
banka havalesi ile alışveriş yapılabilir. Sipariş tarihinden itibaren bir hafta
içinde havalesi yapılmayan siparişler iptal edilir. Siparişlerin işleme
alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli
tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’nin) banka hesaplarına ulaştığı
belirlenen andır. Ödemeli gönderi ya da posta çeki gibi müşteri hizmetleri
ile görüşülmeden gerçekleştirilen ödeme yöntemleri kabul edilmez.
 
 
Madde 6- Alıcının Hak ve Yükümlülükleri
6.1. Alıcı, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler
dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.
6.2. Alıcı, sipariş vermekle birlikte iş sözleşme hükümlerini kabul etmiş
sayıldığını ve sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun ödemeyi
yapacağını kabul ve taahhüt eder.
6.3. Alıcı, www.mupashoes.com internet sitesinden satıcının isim, unvan,
açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel
nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat
koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve
“cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet
ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık,
anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu bu ön
bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder.
6.4. Bir önceki maddeye bağlı olarak Alıcı, ürün sipariş ve ödeme
koşullarının, ürün kullanım talimatlarının, olası durumlara karşı alınan
tedbirlerin ve yapılan uyarıların
Olduğu www.mupashoes.com  sipariş/ödeme/kullanım prosedürü

bilgilerini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli
teyidi verdiğini beyan eder.
6.5. Alıcı, aldığı ürünü iade etmek istemesi durumunda ne surette olursa
olsun ürüne ve ambalajına zarar vermemeyi, iade anında fatura aslını ve
irsaliyesini iade etmeyi kabul ve taahhüt eder.
 
 
Madde 7- Sipariş/Ödeme Prosedürü
Sipariş
Alışveriş sepetine eklenen ürünlerin KDV dahil TL tutarı (Taksitli
işlemlerde toplam taksit tutarları) alıcı tarafından onaylandıktan sonra,
ilgili banka kartının posu üzerinden işleme alınır. Bu nedenle siparişler,
sevk edilmeden önce, müşteriye sipariş onay maili gönderilir. Sipariş
Onay maili gönderilmeden sevkiyat yapılmaz.
Süreçteki herhangi bir aksama durumu ya da kredi kartı ile ilgili ortaya
çıkabilecek problemler alıcıya sözleşmede belirttiği telefon/faks/e-mail
yollarından biri veya bir kaçı kullanılmak sureti ile bildirilir. Gerekirse
alıcıdan bankası ile görüşmesi istenebilir. Siparişlerin işleme alınma
zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli
tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’nin) satıcı hesaplarına
ulaştığının belirlendiği andır.
İstisnai olarak haklı bir nedenle sözleşme konusu malın tedarik
edilemeyeceğinin anlaşılması ve/veya stok problemi ile karşılaşılması
durumunda, alıcı, hemen açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirilip onay
vermesi durumunda alıcıya eşit kalitede ve fiyatta başka bir mal
gönderilebilir ya da alıcının arzusu ve seçimi doğrultusunda; yeni başka
bir ürün gönderilebilir, ürünün stoklara girmesi ya da teslime engel diğer
engelin ortadan kalkması beklenebilir ve/veya sipariş iptal edilebilir.
Sözleşme konusu malın teslim yükümlülüğünün yerine getirilmesinin
imkânsızlaştığı hâllerde alıcı bu durumdan haberdar edilerek ödemiş
olduğu toplam bedel ve varsa onu borç altına sokan her türlü belge en
geç on gün içinde kendisine iade edilerek sözleşme iptal edilir. Böyle bir
durumda alıcının satıcıdan ilave herhangi bir maddi ve manevi zarar
talebi olmayacaktır.
 
 
Ödeme
www.mupashoes.com’da, internet ortamında kredi kartı bilgilerini
kullanmak istemeyen alıcılara nakit havale ile sipariş imkânları
sunulmuştur. Havale ile ödemede alıcı kendisine en uygun bankayı seçip
havalesini yapabilir. Eğer EFT yapılmışsa hesaba geçme tarihi dikkate
alınacaktır. Havale ve/veya EFT yaparken “Gönderen Bilgilerinin Fatura
Bilgileri ile aynı olması ve sipariş numarasının yazılması gereklidir.

Ürünün tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan
kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı
olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün
bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı’nın kendisine teslim edilmiş
ürünü 10 gün içinde Satıcı’ya göndermesi zorunludur. Bu tür durumlarda
nakliye giderleri Alıcı’ya aittir.
Alıcı kredi kartı ile ödeme yapmayı tercih etmiş ise ALICI, ilgili faiz
oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit
edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve
temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki “Kredi Kartı
Sözleşmesi” kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Madde 8- Sevkiyat/Teslimat Prosedürü
Sevkiyat
Sipariş onayı mailinin gönderilmesiyle birlikte, ürün/ürünler satıcının
anlaşmalı olduğu kargo Şirketine verilir.
Teslimat
Ürün/ürünler satıcının anlaşmalı olduğu kargo ile alıcının adresine teslim
edilecektir. Teslimat süresi, Sipariş onayı mailinin gönderilmesinden ve
sözleşmenin kurulmasından itibaren 30 gündür. Alıcıya önceden yazılı
olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmek koşuluyla bu süre en
fazla on gün uzatılabilir.
Ürünler, Kargo şirketlerinin adres teslimatı yapmadığı bölgelere telefon
ihbarlı olarak gönderilir.
Kargo Şirketinin haftada bir gün teslimat yaptığı bölgelerde, sevk
bilgilerindeki yanlışlık ve eksiklik olduğu hallerde, bazı sosyal olaylar ve
doğal afetler gibi durumlarda belirtilen gün süresinde sarkma olabilir. Bu
sarkmalardan dolayı alıcı satıcıya herhangi bir sorumluluk yükleyemez.
Ürün, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek
kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden, sevk bilgilerindeki yanlışlık
ve/veya Alıcının yerinde olmamasından doğabilecek ekstra kargo
bedellerinden satıcı sorumlu değildir. Belirtilen günler içeriğinde
ürün/ürünler müşteriye ulaşmadıysa teslimat problemleri müşteri
hizmetlerine www.mupashoes.com e-mail adresi kullanılmak sureti ile
derhal bildirilmelidir.
Zarar görmüş paket durumunda; Zarar görmüş paketler teslim
alınmayarak Kargo Şirketi yetkilisine tutanak tutturulmalıdır. Eğer Kargo
Şirketi yetkilisi paketin hasarlı olmadığı görüşünde ise, paketin orada
açılarak ürünlerin hasarsız teslim edildiğini kontrol ettirme ve durumun
yine bir tutanakla tespit edilmesini isteme hakkı alıcıda vardır. Paket Alıcı
tarafından teslim alındıktan sonra Kargo Şirketinin görevini tam olarak
yaptığı kabul edilmiş olur. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise,
durum, tutanağın Alıcı’da kalan kopyasıyla birlikte en kısa zamanda
satıcı Müşteri Hizmetlerine bildirilmelidir.

 
 
Madde 9- Ürün İade ve Cayma Hakkına İlişkin Prosedürü
Alıcı malı teslim aldıktan sonra on dört gün içerisinde herhangi bir
gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma
hakkına sahiptir. 385 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca iade
işlemlerinin yapılabilmesi için alıcının mal ile birlikte teslim edilen satıcıya
ait 2 adet faturanın alt kısmındaki iade bölümlerini eksiksiz ve doğru
şekilde doldurduktan sonra imzalayarak bir nüshasını ürün ile birlikte
satıcıya göndermesi diğer nüshasını da uhdesinde tutması
gerekmektedir. Cayma hakkı süresi alıcıya malın teslim edildiği günden
itibaren başlar. İade edilen ürün veya ürünlerin geri gönderim bedeli alıcı
tarafından karşılanmalıdır.
Alıcının istekleri ve/veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda
hazırlanan mallar için cayma hakkı söz konusu değildir.
Alıcının cayma hakkını kullanması halinde satıcı, cayma bildirimini içeren
faturanın ürünle birlikte kendisine ulaşmasından itibaren en geç on gün
içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve varsa tüketiciyi borç altına
sokan her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeden iade
edecektir.
Teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imkânsız kılan
bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak
değer azalması veya iadenin imkânsızlaşması tüketicinin kusurundan
kaynaklanıyorsa satıcıya malın değerini veya değerindeki azalmayı
tazmin etmesi gerekir.
Sehven alınan her ürün için de genel iade süresi 14 gündür. Bu süre
içerisinde, Ambalajı açılmış, kullanılmış, tahrip edilmiş vesaire şekildeki
ürünlerin iadesi kabul edilmez. İade, orijinal ambalaj ile yapılmalıdır.
Sehven alınan üründe ve ambalajında herhangi bir açılma, bozulma,
kırılma, tahrip, yırtılma, kullanılma ve sair durumlar tespit edildiği hallerde
ve ürünün alıcıya teslim edildiği andaki hali ile iade edilememesi
durumunda ürün iade alınmaz ve bedeli iade edilmez.
Ürün iadesi için, durum öncelikli olarak müşteri hizmetlerine iletilmelidir.
Ürünün iade olarak gönderilme bilgisi, satıcı tarafından müşteriye iletilir.
Bu görüşmeden sonra ürün iade ile ilgili bilgileri içeren fatura ile birlikte
alıcı adresine teslimatı yapan Kargo şirketi kanalıyla satıcıya
ulaştırmalıdır. Satıcıya ulaşan iade ürün iş bu sözleşmede belirtilen
koşulları sağladığı takdirde iade olarak kabul edilir, geri ödemesi de alıcı
kredi kartına/hesabına yapılır. Ürün iade edilmeden bedel iadesi
yapılmaz. Kredi Kartına yapılan iadelerin kredi kartı hesaplarına yansıma
süresi ilgili bankanın tasarrufundadır.
Alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade
prosedürü şu şekilde uygulanacaktır: Alıcı ürünü kaç taksit ile satın alma

talebini iletmiş ise, Banka alıcıya geri ödemesini taksitle yapmaktadır.
Satıcı, bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra,
Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların alıcının kredi kartına
iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma
düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf
hesaplarına Banka tarafından aktarılır. Alıcının satış iptaline kadar
ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim
tarihleri çakışmazsa her ay karta 1(bir) iade yansıyacak ve alıcı iade
öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade
öncesinde ödemiş olduğu taksit sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut
borçlarından düşmüş olacaktır.
Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda satıcı, Banka ile
yapmış olduğu sözleşme gereği alıcıya nakit para ile ödeme yapamaz.
Üye işyeri yani satıcı, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım
aracılığı ile iadesini yapacak olup, üye işyeri yani satıcı ilgili tutarı
Bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan
yukarıda detayları belirtilen prosedür gereğince alıcıya nakit olarak
ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, alıcının Bankaya bedeli tek
seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür
gereğince yapılacaktır.
 
Madde 10-Garanti
 
Kullanma talimatına uygun şekilde kullanılan ve temizliği yapılan ürünler
her türlü üretim hatasına karşı aşağıda belirtilen şartlar dahilinde 2 yıl
garantilidir: Satıcının garanti sorumluluğu, yalnızca 4077 sayılı kanun
kapsamına giren tüketiciler için geçerlidir. Ticari nitelikteki işler için Türk
Ticaret Kanununu hükümleri geçerli olacaktır.
 
Madde 11- Gizlilik
Alıcı tarafından iş bu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak
amacı ile satıcıya bildirdiği bilgiler satıcı tarafından 3. şahıslarla
paylaşılmayacaktır.
Satıcı, bu bilgileri sadece idari/ yasal zorunluluğun mevcudiyeti
çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü
adli soruşturma dahilinde satıcı kendisinden istenen bilgiyi elinde
bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir.
Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz, Kredi Kartı bilgileri sadece
tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek
provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir.
Alıcıya ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca
satıcı tarafından standart ürün teslim ve bilgilendirme prosedürleri için

kullanılır. Bazı dönemlerde kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında
bilgiler, promosyon bilgileri alıcıya onayı sonrasında gönderilebilir.
 
 
Madde 12- Uyuşmazlık Durumunda Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri
İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde,
Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında ilan edilen değere
kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Satıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici
Mahkemeleri yetkilidir.
Siparişin gerçekleşmesi durumunda Alıcı işbu sözleşmenin tüm
koşullarını kabul etmiş sayılır. …/…/…

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR